thanks for visiting my site,it would be appreciated if you could shop something form my soccerbp site.

Ağva'da etkinlikler rehberi- Ağva ve civar köyleri hakkında

AĞVA VE CİVAR KÖYLER

Ağva ve civar köyleri hakkındaki rehber sayfamız için kültürel ve turistik değere sahip Ağva köyleri hakkında detaylı bilgi içeren yeni bölümler hazırlanmaktadır.

AĞVA VE CİVAR KÖYLER

Ağva ve Civar köyleri Hakkında

Ağva, Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi bir çok uygarlığın geçiş yeri olmuş. M.Ö. 7.yy. uzanan tarihin kalıntılarına Ağva’ ya bağlı civar köylerde rastlamak mümkün Kilimli parkuru başlangıcındaki Roma dönemine ait lahit bunlardan biri. Henüz arkeolojik kazılara başlanmamasına rağmen eldeki bulgular Kilimli bölgesinin eski Roma yerleşkesi olduğunu gösteriyor. Daha sonraki dönemlerde Türklerle birlikte bugünkü yerleşimine taşındığı görüşü hakim. Kalemköy de Ağva’nın eski yerleşkelerden biri. Bu bölgede Romalılara ait kilise kalıntıları ve mezar taşları bulunuyor. Hacıllı köyünde, 3.yy. sonu – 4.yy. başlarında bulunan Gürlek Mağarası, Hisar Tepe’ de bulunan kale kalıntısı, Sungurlu mahallesindeki dağ değirmeni önemli buluntular.

Ağva’ya 14. yüzyılın ikinci yarısında Konya, Karaman ve Balıkesir’den gelen Türkmen boyları yerleşmişler. Bugünkü Ağvalılar da aynı Türkmen boylarının çocukları.


Ağva ve çevresinde yaşam çok eskiye dayanmaktadır. Yapılan yüzey araştırmalarında Ağva ve çevresinin tarih öncesinde (Cilalı Taş Devri) iskan edildiğini ve İstanbul’un ilk yerleşim bölgesi olduğu saptanmış. Karadeniz sahil kesidinde yapılan prehistorik çalışmalarda Ağva ve çevresinde Peleolitik çağın muhtelif bölümlerine ve özellikle Epi-Paleolitik döneme ait birçok konak yeri saptanmıştır.


Ağva ve civarında bilinen ilk yerleşim denizci bir kavim olan Miletler tarafından M.Ö. 8. y.y.’da olmuş ve buralarda bir takım ticaret kolonileri kurulmuş. M.Ö. 7. y.y.’da Miletler tüm Karadeniz kıyı şeridine yayılarak birçok devamlı ve kuvvetli kıyı şehirleri kurmuşlar.


Ağva ve civarı Antik çağda iki defa istilaya uğramış, birinci istila eski yunanlıların Pers seferinden geri dönüşlerinde komutanları Xenophon tarafından, ikincisi ise kıyı şeridini takip ederek ilerleyen Roma komutanı Lucullus tarafından gerçekleştirilmiştir.


Ağva ve civarı Selçuklular döneminde Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile 1090 senesinde ele geçmiş ve Türk topraklarına dahil edilmiş. 1097 senesinde I. Haçlı orduları Ağva ve civarını Selçuklulardan geri almış ve bir müddet Latin egemenliği hüküm sürmüş. 14. y.y.’a kadar Ağva ve civarı Bizans uç kalelerinden biri olarak kalmış. Osmanlılar zamanında Ağva ve civarı Yıldırım Beyazıt döneminde fethedilmiş. Buralar Osmanlıların ilk dönemlerinde Anadolu’dan getirilen Türkmen aşiretleri tarafından iskan ettirilmiştir. Ağva ve civarında değişik yerlere yerleşen Türkmen aşiretlerinin lâkapları kurdukları yerleşim birimlerinin de ismini oluşturmuştur. Hasanoğulları ( Hasanlı köyü ). Çengiloğulları (Çengilli Köyü), Gökçeler (Göçe Köyü), Gökmenler (Gökmaslı Köyü), Çitaklar (Çataklı Köyü), Karamanoğulları (Karamandere Köyü), Yakupoğulları (Yakuplu Köyü), Isaoğulları (Isa köy ) gibi…


Ağva civar köylerinden Göksu ve Gökmaslı köyleri uzun yıllar baraj söylentileri ve beklentisi sebebi ile dokusu hemen hemen hiç bozulmamış 2 köyümüz. İsmini Göksu deresinden alan Göksu köyü derenin kenarına kurulu. Gökmaslı köyünün de dereye kıyısı var. ExploreAğvaClub’ın bu iki güzel  köyümüzü de içine alan doğal köy yaşamı turlarına mutlaka katılın.

(Bkz: Günübirlik Turlar)

 

Ağva Haritası
  • Çevre dostu Ağva otellerine doğrudan erişim
  • Ağva’nın en özel otellerinde gerçek fiyat garantisi
  • 17 dilde hızlı ve güvenilir online rezervasyon
  • Ağva hakkında hazırlanmış en kapsamlı rehberler
  • Güvenli ve profesyonel şehir ve havaalanı transferleri için online rezervasyon
  • Etkinlik rehberimizden etkinliklere online rezervasyon
  • Sevimli aile otellerimizden Explore Ağva konuklarına özel ikram paketleri.
11° 17° 220501
11° 17°
11° 17°
11° 17°
10° 18°